روز آمار و پژوهش گرامی باد

2 , آبان , 1397

میزان کل برگ سبز خریداری شده از چایکاران در سال 1397 

112،736 تن

ارزش ریالی برگ سبز خریداری شده

220 میلیارد تومان

میزان چای خشک تولیدی

25،366 تن

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ روز آمار و پژوهش گرامی باد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید