تفاهم نامه همکاری

۱۱ , مهر , ۱۳۹۷

تفاهم نامه همکاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور و سازمان چای کشور

در راستای اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف و برنامه های دولت در خصوص تعمیم و گسترش نظام تامین اجتماعی در حمایت از اقشار عزیز و زحمتکش جامعه به ویژه چایکاران و به منظور برخورداری از مزایا و تعهدات بلندمدت بیمه های اجتماعی در خصوص بازنشستگی/ پیری از کار افتادگی کلی و بازماندگان تفاهم نامه همکاری فی مابین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور و سازمان چای کشور، جهت بهره مندی کلیه چایکاران، منعقد و امید است با برنامه ریزی دقیق و استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های مشترک، گام مثبتی در جهت توسعه و گسترش عدالت اجتماعی برداشته شود.

این تفاهم نامه 8 ماده ای به امضاء طرفین (رئیس سازمان چای کشور، مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور و نائب رئیس هیئت مدیره صندوق چای) رسید.

روابط عمومی سازمان چای کشور

 

 

هیچ نظری برای “ تفاهم نامه همکاری ” ارسال نشده است.

نظر بدهید