نظارت وزارت جهادکشاورزی بر قیمت کالا و محصولات  تبدیلی و فصلی کشاورزی،  سیاست گذاری بر امور واردات و صادرات کالا و «بازار یابی و تنظیم بازار چای داخلی»

23 , تیر , 1397
87403jahad

براساس  تصویب  دولت در خصوص قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی:

وزارت جهادکشاورزی موظف شد برای ایجاد و تقویت شبکه های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی قانون تمرکز وظایف و اختیارات این وزارتخانه را اجرا کند.

با تصویب دولت شرایط ورودی بخش خصوصی برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی با برنامه ریزی و ایجاد و تقویت شبکه های تامین، فرآوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی از سوی وزارت جهادکشاورزی فراهم می شود.

هئیت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده(5) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی –مصوب1391- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد.

بر اساس بندهای(الف) و (ب) ماده (1) قانون تمرکز وظایف  و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، وزارت جهادکشاورزی در مورد محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی، گیاهان دارویی، محصولات دامی و طیور و آبزیان و صنایع تبدیلی بلافصل موضوع قانون تمرکز عهده دار و ظایفی از جمله تدوین راهبردها، سایت ها، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاهاا و صنایع تبدیلی بلافصل با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی، مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالاها و محصولات، سیاست گذاری امور واردات و صادرات کالاها و محصولات، انتخاب ابزار تعرفه ای، مقدار تعرفه، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی، سیاستگذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی خواهد بود.

همچنین دولت وظایف دیگری از جمله صدور مجوزهای تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی صنایع تبدیلی موضوع قانون تمرکز و حمایت از توسعه سرمایه گذاری در آنها، برنامه ریزی و اقدام در جهت بهبود زنجیره های تامین، ذخیره سازی و توزیع کالاها و محصولات، ساماندهی، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن ها و تشکل های صنعتی صنایع تبدیلی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است.

براساس مصوبه دولت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور حمایت از تولید و ساماندهی تجارت، قیمت گذاری و اعمال نظارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای کشاورزی موضوع قانون تمرکز، برنامه ریزی و اقدامات لازم را با الویت استفاده از ظرفیت و توانبخشی غیردولتی به ویژه نظام صنفی کشاورزی به عمل آورد. همچنین دولت وزارت جهادکشاورزی را موظف کرده است برنامه ریزی بلند مدت، سالیانه و مقطعی (حسب مقتضیات زمانی) برای ایجاد و تقویت شبکه های تامین ، فراوری، ذخیره سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی موضوع قانون تمرکز را به عمل آورده و شرایط و زمینه های لازم را برای ورود کارآمد بخش غیر دولتی در جهت تنظیم بازار فراهم آورد.

 

هیچ نظری برای “ نظارت وزارت جهادکشاورزی بر قیمت کالا و محصولات  تبدیلی و فصلی کشاورزی،  سیاست گذاری بر امور واردات و صادرات کالا و «بازار یابی و تنظیم بازار چای داخلی» ” ارسال نشده است.

نظر بدهید