ضوابط خرید برگ سبز چای 

۵ , اردیبهشت , ۱۳۹۷

    بدین وسیله به اطلاع مدیران محترم کارخانه های چایسازی وچایکاران گرامی می رساند باعنایت به

نقش با اهمیت برداشت صحیـح بـرگ سبز درتولیـد چـای بـا کیفیت ، نسبـت به برداشـت وتحویـل

محصول مطابق استاندارد ملی ایران شماره 5359 به شرح  زیر اقدام نمایید .

 

                          « جدول اجزا ی برگ سبز چای ودرجه بندی آن »

IMG_20180425_141332

         درجه دوبرگ ویک غنچه

(درصد )

 

سه برگ ویک غنچه

(درصد )

 

چهاربرگ ویک غنچه

درصد )

 

تک برگ لطیف

(درصد )

 

تک برگ و دوبرگ بنجی لطیف

(درصد)

 

برگ سبز درجه یک

( برگ موجود در زنبیل

شامل این اجزا باشد )

60 25 5 10
برگ سبز درجه دو 

( برگ موجود در زنبیل

شامل این اجزا باشد )

20 50 10 10 10

بدیهی است نمایندگان سازمان مجاز به خرید برگ های خارج از ضوابط جدول فوق نمی باشند.

                                                                                                                                                                                 سازمان چای کشور

 

هیچ نظری برای “ ضوابط خرید برگ سبز چای  ” ارسال نشده است.

نظر بدهید