اطلاعیه (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)

2 , اردیبهشت , 1397
0000

      سازمان چای کشور درنظر دارد طبق  قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و تصويب نامه هيات محترم وزيران و در راستاي مجوزهاي مربوطه از مجاري بالادستي، كليه معاملات خود اعم از خريد، مناقصه و مزايده را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به انجام رساند. لذاً كليه شرکتها، تعاونیها و موسسات واجدالشرایط كه متقاضي شركت در مناقصه عمومي بمنظور تامین نیروی انسانی (فصلی) مورد نیاز اين سازمان جهت بكارگيري در امر نظارت بر خرید برگ سبز چای و امور مرتبط با آن در سال زراعی97 ميباشند، لازم است ضمن اخذ گواهي صلاحيت پيمانكاري در زمينه تامين نيروي انساني ( اعتبار به روز) از مراجع ذيربط،  مجوز فعاليت از طريق سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي استان را نيز دارا باشند.

 

                                       دبير كميسيون معاملات سازمان چاي كشور

 

0000

 

هیچ نظری برای “ اطلاعیه (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) ” ارسال نشده است.

نظر بدهید