تفاهم نامه بیمه فراگیر باغات چای استان های گیلان و مازندران

24 , اسفند , 1396

ماده1- طرفین تفاهم نامه                                             

به منظور انجام بیمه فراگیر باغات چای واقع در استان های گیلان و مازندران ( از طریق شعب بیمه محصولات کشاورزی )، این تفاهم نامه بصورت سه جانبه فی مابین سازمان چای کشور، صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور و اتحادیه تعاونیهای چایکاران ( غنچه های طلائی شمال ) منعقد می گردد که منبعد سازمان، صندوق  و اتحادیه نامیده می شوند.

ماده2- موضوع تفاهم نامه

بمنظور تحت پوشش بیمه قراردادن میزان 18/5 هزار هکتار سطح زیر کشت باغات چای برای تعداد 41457 نفر چایکار جهت دوره بهره برداری سال 1397، که مبلغ آن از طریق صندوق بمنظور پرداخت بیمه به حساب اتحادیه بصورت تنخواه جهت پرداخت به حساب تک تک افراد مشمول این تفاهم نامه واریز می گردد.

1-2 )  پرداخت حق بیمه به اتحادیه از طرف صندوق بصورت مرحله ای ( تنخواه ) بوده و اتحادیه پس از ارائه گزارش عملکرد و تأیید آن مبلغ مرحله بعدی را دریافت می نماید.

2-2)  تعداد چایکاران و آمار سطح زیر کشت شامل این تفاهم نامه صرفاً کشاورزان فعال در بهره برداری سال 96 به استناد گزارش سازمان چای کشور می باشد و کشاورزان چایکار بیمه شده به کسر چایکارانی است که شخصاً اقدام به بیمه کرده اند می باشد ( کشاورزانی که فرداً اقدام به بیمه باغات خود نموده اند شامل این تفاهم نامه نمی باشند ).

ماده 3- تعهدات اتحادیه

1-3 )  اتحادیه موظف است فرمتی به عنوان رضایت هر یک از چایکاران  برای انجام بیمه توسط اتحادیه با ذکر مشخصات کامل چایکار و باغ مربوطه با امضاء و اثر انگشت وی تهیه و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 97 به صندوق تحویل نماید.

2-3 )  اتحادیه چایکاران موظف است برای کل مبلغ پرداختی توسط صندوق به منظور بیمه باغات چای، تضامین معتبر( وثیقه ملکی و چک معادل 120% ) لازم را به صندوق سپرده و در صورت بروز هرگونه مواردی که منجر به عدم پرداخت قدر سهم بیمه باغ چای گردد، متعهد به بازپرداخت مبالغ مربوطه به صندوق می باشد.

3-3 )  50 درصد از کارمزد دریافتی اتحادیه متعلق به صندوق بوده و باید به حساب صندوق واریز گردد.

4-3 )  اتحادیه جهت دریافت مبلغ تنخواه هر مرحله، باید لیست بیمه شدگان مرحله قبلی را به صندوق ارائه دهد.

ماده 4 – تعهدات صندوق

1-4)  صندوق موظف است فهرست و میزان بدهی هر یک از چایکاران را بابت بیمه باغات که از اتحادیه دریافت نموده به منظور کسر بدهی آنان از محل بهای برگ سبز چای در اختیار سازمان چای قرار دهد.

2-4 )  مبلغ 49/950/000/000 ریال پول بیمه کشاورزان را بصورت تنخواه و به تدریج  در شماره حساب اعلام شده اتحادیه واریز، تا اتحادیه در اسرع وقت به حساب مشخص شده شرکتهای بیمه ای بصورت انفرادی برای هر باغدار چای واریز نماید.

ماده 5- تعهدات سازمان چای

سازمان متعهد است برابر فهرست دریافتی از صندوق و با استناد به مفاد این تفاهم نامه و اعلام رضایت کتبی چایکاران، میزان بدهی آنان را بابت بیمه باغ چای از محل بهای برگ سبز تحویلی حداکثر در چین بهاره  کسر نموده و به حساب صندوق واریز نماید. صندوق پس از هر مرحله دریافت از سازمان چای، رسید مربوطه را به منزله تسویه بخشی از بدهی اتحادیه منظور خواهد نمود.

ماده 6 – حل و فصل اختلاف

درصورت بروز هرگونه اختلاف، موضوع ابتدا با مساعی طرفین با حکمیت سازمان مطرح و حل و فصل می گردد و در غیر اینصورت از طرق محاکم قضایی قابل طرح و پیگیری می باشد.

ماده 7- نسخ تفاهم نامه

این تفاهم نامه در 7 ماده، 8 بند و 3 نسخه تنظیم گردیده و به امضاء طرفین رسید، که هر نسخه در حکم واحد و از اعتبار یکسان برخوردار بوده و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

سازمان چای کشور                                                        صندوق چای                                                      اتحادیه تعاونی های چایکاران

 

nameh 1 2

 

 

هیچ نظری برای “ تفاهم نامه بیمه فراگیر باغات چای استان های گیلان و مازندران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید