بازدید رییس محترم سازمان چای کشور به همراه دکتر جعفرزاده ایمن آبادی نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی از کتابخانه ملی رشت

17 , اسفند , 1396
20

روز پنجشنبه(96/12/17) رییس محترم سازمان چای کشور و دکتر جعفرزاده ایمن آبادی نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی  به همراه کارکنان سازمان چای کشور از کتابخانه ملی رشت بازدید نمودند.

روابط عمومی سازمان چای کشور

20 IMG_20180308_115416 IMG_20180308_115418 IMG_20180308_115421

هیچ نظری برای “ بازدید رییس محترم سازمان چای کشور به همراه دکتر جعفرزاده ایمن آبادی نماینده محترم مردم شریف شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی از کتابخانه ملی رشت ” ارسال نشده است.

نظر بدهید