معاون بهبودتولیدات چای سازمان چای کشور: تعرفه واردات چای تغییری نکرده است

۲ , آبان , ۱۳۸۹
معاون بهبودتولیدات چای سازمان چای کشورگفت:اعمال تعرفه چهار درصدی برای واردات چای همچنان پابرجاست و تغییری نکرده است.

 

مهندس گودرز خردادپور با اعلام این مطلب گفت: بر اساس قانون جدید که اجازه واردات چای باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شود، این سازمان نیز به عنوان متولی چای کشور اعلام می کند که کسانی که مجوز واردات را دریافت کرده اند، می توانند به ازای خرید هر کیلوگرم چای داخلی، دو تا 5/2 کیلوگرم با تعرفه چهار درصد چای خارجی وارد کنند.

وی افزود: سقف خرید چای داخلی برای واردکنندگانی که از تعرفه چهار درصدی برخوردار می شوند، هزار تن اعلام شده که بیش از آن نیز می تواند باشد.

وی با اشاره به پایان فصل برداشت چای خاطرنشان کرد: خرید تمامی برگهای سبز چای برداشت شده از مزارع کشاورزان، شناسایی کارخانه هایی که نیاز به تجهیز دارند، انجام عملیات به زراعی، فروش چایهای خشک استحصالی به بخش خصوصی و نظارت کیفی از مهمترین برنامه هایی است که توسط این سازمان پیگیری می شود.

خردادپور ادامه داد: به زراعی باغهای چای پس از طی دوران استراحت بوته های چای، از مهمترین برنامه هایی است که توسط این سازمان به زودی انجام می شود تا در سال آینده شاهد تولید کیفی تر برگهای سبز چای باشیم.

 

اجرای بیمه فراگیر در باغهای چای

وی تصریح کرد: با وجود آنکه هنوز میزان خسارتی که چایکاران در سال جاری با آن مواجه شده اند، مشخص نشده است، اما حدود دو هزار نفر از چایکاران از بیمه جا مانده اند که توسط متولی چای کشور در تلاش هستیم که خسارت آنها جبران شود.

معاون بهبودتولیدات چای سازمان چای کشوریادآور شد: تلاش می کنیم که از سال آینده بیمه فراگیر را برای تمامی باغهای چای اعمال کنیم.

خردادپور تاکید کرد: جا ماندگان از بیمه باغهای چای، کوتاهی نکردند. بلکه روند کار به گونه ای پیش رفت که نتوانستند باغهای چای خود را بیمه کنند.

وی اظهار داشت: از سال آینده بحث بیمه فراگیر را پی خواهیم گرفت تا دغدغه کشاورزان نسبت به این مساله کمتر شود.

 

قسط بندی بیمه باغهای چای

خردادپور در ادامه گفت: صحبتهایی در خصوص آنکه چایکاران بتوانند حق بیمه باغهای خود را قسط بندی کنند، مطرح شده است.

وی همچنین افزود: متولی چای کشور در جلساتی این مساله را پیگیری می کند تا چایکاران بتوانند در چند مرحله به صورت اقساط حق بیمه خود را پرداخت کنند.

معاون بهبودتولیدات چای سازمان چای کشور خاطرنشان کرد: 20 درصد از حق بیمه باغهای چای توسط باغدار و 80 درصد مابقی توسط دولت پرداخت می شود که در برنامه داریم آن 20 درصد را نیز قسط بندی کنیم.

وی همچنین افزود:با خرید 115 هزار تن برگ سبز چای، امروز جمعه چین پاییزه پایان یافت.

خردادپور گفت: پیش بینی می شد که حداقل 150 هزار تن برگ سبز چای به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شود. اما با توجه به خرید برگ کیفی چای، این رقم به 115 هزار تن رسید.

وی خاطرنشان کرد: در اوج فصل برداشت شاهد خرید هزار و 500 تن برگ سبز چای نیز بوده ایم.

خردادپور ادامه داد: چین پاییزه برگ سبز چای هر ساله تا 30 مهرماه تخمین زده شده است و امسال نیز پیش بینی شده است در زمان تعیین شده اتمام یابد.