آگهی مزایده فروش چای سنواتی

6 , دی , 1396
مزایده چای سنواتی دی96

بانک ملی در نظر دارد نسبت به برگزاری مزایده عمومی فروش چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت اقدام نمایند

 

مزایده چای سنواتی دی96

 

لینک صفحه: https://bmi.ir/Fa/Announce.aspx?annId=12102&CatTyp=1

هیچ نظری برای “ آگهی مزایده فروش چای سنواتی ” ارسال نشده است.

نظر بدهید