جلسه بررسی راهکارهای نوین در صنعت چای کشور با حضورجمعی از نخبگان جوان

25 , آذر , 1396
DSC07088

روز سه شنبه(96/9/21) جلسه ای با حضور جمعی از اعضای انجمن هایعلمی دانشگاهها، نخبگان و صاحب نظران جوان اجتماعی، اقتصادی، رئیس سازمان چای کشور، معاونين اين سازمان ومدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای برگزار گرديد. در این جلسه که در محل سازمان چای برگزار شد، آقای روزبهان رييس سازمان چای كشور با تشريح وضعيت چای از گذشته تا امروز ضمن ترسيم فضاي كنونیچای تهديدها و فرصت های پيش روی چای را بيان كرده و خواستار ورود جوانان صاحب نظر و ارائه راهكارها در حوزه های مختلف اين صنعت مهم شدند، ايشان با برشمردن فرصت هاي متعدد اين صنعت جهت توليد ثروت، ايجاد اشتغال، جلوگيریاز خروج ارز و همچنين رونق فضای كسب كار از آمادگی سازمان چای برای بررسی ايده ها، پيشنهادها و راهكارهای جوانان خلاق و صاحب نظر خبر داد و گفت در اين راستا ما از همه نظرات كاربردي صاحب نظران استقبال كرده و حتماً آنها را مورد بررسی جدی قرار خواهيم داد. در ادامه مدعوين اين جلسه نيز نظرات خود را در حوزه های مختلف بيان كردند كه مورد استقبال مديران سازمان قرار گرفت و خواستار استمرار اين جلسات براي تعامل بيشتر نخبگان نسل جوان با سازمان چای كشور شدند. در اين جلسه مهندس طاهرزاده مديرعامل صندوق حمايت از  توسعه صنعت چای کشور هم با بر برشمردن ويژگيهایمهم صنعت چای و استقبال از نظرات جوانان صاحب نظر از آمادگی اين صندوق برای حمايت از ايده های نو در اين صنعت خبر داد.

روابط عمومی سازمان چای کشور

DSC07088

DSC07087DSC07089

DSC07084

 

 

هیچ نظری برای “ جلسه بررسی راهکارهای نوین در صنعت چای کشور با حضورجمعی از نخبگان جوان ” ارسال نشده است.

نظر بدهید