پیام تسلیت

23 , آبان , 1396

                                                    

«بازگشت همه به سوي اوست»

 

خانواده محترم هوسمي

 

با ابراز تأسف و تأثر درگذشت پدرگراميتان مرحوم مغفور شادروان« ايرج هوسمي» استاد علم و ادب فرهنگي فرهيخته ، و رئيس اتحاديه چايكاران كشور، را به جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده واز درگاه خداوند متعال بـراي آن مرحـوم عـلو درجـات وغـفران واسـعه الهي  و بـراي بازمانـدگان صـبر وشكيبـايي مسئلت داريم .

 

                                                               روابط عمومي سازمان چاي كشور

 

هیچ نظری برای “ پیام تسلیت ” ارسال نشده است.

نظر بدهید