تقدیرو تشکر رئیس سازمان چای کشور از فرماندار شهرستان صومعه سرا در راستای حمایت از تولیدملی

20 , آبان , 1396
تقدیر ازفرماندارصومعه سرا

فرماندار  شهرستان صومعه سرا طی نامه ای از روسای ادارات این شهرستان خواست تا از چای تولیدی کارخانجات شهرستان صومعه سرا استفاده نمایند. رئیس سازمان چای کشور طی نامه ای از این اقدام  تقدیر و تشکر نمودند. متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای مهندس فتح الهی

 فرماندار محترم شهرستان صومعه سرا

 سلام علیکم

احتراماً با توجه به مکاتبه نامه شماره 5575/21/968041 مورخ 96/8/9

درخصوص مصرف چای داخلی برای کلیه ادارات ونهادهای دولتی شهرستان

صومعه سرا ، ونظر به اینکه این اقدام جنابعالی در راستای حمایت از تولیدات

داخلی انجام گرفته ، بدینوسیله  مراتب تقدیر و تشکر خود را از این اقدام

حمایتی شما از تولیدات داخلی اعلام می نمایم.

                                           محمدولی روزبهان

رئیس سازمان چای کشور

 

هیچ نظری برای “ تقدیرو تشکر رئیس سازمان چای کشور از فرماندار شهرستان صومعه سرا در راستای حمایت از تولیدملی ” ارسال نشده است.

نظر بدهید