خرید تضمینی برگ سبز چای تاپنجم آبان ماه96 تمدید شد

29 , مهر , 1396

با توجه به شرایط آب و هوایی نسبتاً مناسب و نظر به اینکه تعدادی از چایکاران موفق به برداشت بخشی از چای کیفی خود نشده اند، این دسته از چایکاران محترم می توانند حداکثر تا تاریخ(96/8/5 )، جمعه پنجم آبان با مراجعه به کارخانجات چایسازی فعال، نسبت به تحویل برگ سبز چای کیفی براساس استانداردهای تعیین شده اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ خرید تضمینی برگ سبز چای تاپنجم آبان ماه96 تمدید شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید