واریز 1میلیاردو 111میلیون تومان از مطالبات چایکاران

29 , مهر , 1396
Untitled

امروز96/7/29 مبلغ1میلیاردو 111میلیون تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد. به این ترتیب در مجموع تاکنون 128میلیاردو 445میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز 1میلیاردو 111میلیون تومان از مطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید