واریز1میلیاردو 300میلیون تومان از مطالبات چایکاران

25 , مهر , 1396
عکس

امروز(96/7/25) مبلغ 1میلیاردو 300میلیون تومان از مطالبات به حساب عابر بانک سپه چایکاران وارز شد. به این ترتیب تاکنون مجموع مطالبات پرداخت شده چایکاران به مبلغ 127میلیاردو334 میلیون تومان رسید.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز1میلیاردو 300میلیون تومان از مطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید