واریز 3میلیاردو 670 میلیون تومان ازمطالبات چایکاران

29 , شهریور , 1396
Untitled

امروز( 96/6/29 )مبلغ3میلیاردو 670میلیون تومان از مطالبات چایکاران به حساب عابر بانک  سپه آنان واریز شد. به این ترتیب تاکنون مجموع مطالبات پرداخت شده به 121میلیاردو 80 میلیون تومان رسید.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز 3میلیاردو 670 میلیون تومان ازمطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید