واریز2میلیاردو476 میلیون تومان به حساب چایکاران

12 , تیر , 1396
Untitled

روز گذشته(96/4/11) مبلغ2میلیاردو476 میلیون تومان به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد. به این ترتیب مجموع مطالبات پرداخت شده چایکاران به 76 میلیاردو 475میلیون تومان رسید.

     روابط عمومی سازمان چای کشور

Untitled

هیچ نظری برای “ واریز2میلیاردو476 میلیون تومان به حساب چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید