مبلغ 3میلیاردو 840 میلیون تومان به حساب چایکاران واریز شد

28 , خرداد , 1396
Untitled

امروز (96/3/28) مبلغ 3میلیاردو 840 میلیون تومان به حساب  عابر بانک سپه چایکاران واریز شد. با واریز این مبلغ، مجموع مطالبات پرداخت شده چایکاران به 64 میلیاردو 327 میلیون تومان رسید.

روابط عمومی سازمان چای کشور

Untitled

هیچ نظری برای “ مبلغ 3میلیاردو 840 میلیون تومان به حساب چایکاران واریز شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید