واریز 2میلیاردو 300 میلیون تومان به حساب چایکاران

18 , خرداد , 1396
Untitled

امروز پنج شنبه (96/3/18) باواریز 2میلیاردو 300 میلیون تومان به حساب  عابر بانک سپه چایکاران، مجموع مطالبات پرداخت شده به مبلغ 54 میلیاردو 880 میلیون تومان رسید.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز 2میلیاردو 300 میلیون تومان به حساب چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید