واریز 10میلیاردو500 میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران

28 , اردیبهشت , 1396
Untitled

روز چهارشنبه 96/2/27 باواریز 10میلیاردو 500 میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران، به حساب عابر بانک سپه  آنان، مجموع مطالبات پرداخت شده به حدود 39 میلیارد تومان رسید.

                                                                                                                                 روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز 10میلیاردو500 میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید