واریز 12میلیاردو 500 میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران

27 , اردیبهشت , 1396
عکس

امروز چهار شنبه 96/2/27 ، با واریزمبلغ  12میلیاردو 500 میلیون تومان به حساب عابر بانک سپه چایکاران، مجموع مطالبات پرداخت شده به چایکاران به مبلغ 28 میلیاردو 300 میلیون تومان رسید.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز 12میلیاردو 500 میلیون تومان دیگر از مطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید