واریز بهای برگ سبز چای به حساب چایکاران

25 , اردیبهشت , 1396
Untitled

 

روز گذشته 96/2/24 باواریز 2 میلیارد تومان به حساب عابر بانک سپه چایکاران جمع مبالغ واریزی به 7 میلیارد و 200 میلیون تومان رسید.

 روابط عمومی سازمان چای کشور

 

هیچ نظری برای “ واریز بهای برگ سبز چای به حساب چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید