واریز اولین بهای برگ سبز چای خریداری شده به حساب چایکاران

21 , اردیبهشت , 1396
Untitled

روز پنج شنبه 96/2/21 مبلغ 3 میلیارد تومان به حساب  عابر بانک سپه چایکاران واریز شد.              روابط عمومی سازمان چای کشور

Untitled

هیچ نظری برای “ واریز اولین بهای برگ سبز چای خریداری شده به حساب چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید