صد درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد.

۳۰ , اسفند , ۱۳۹۵

تمامی مطالبات چای کاران ده شهرستان استانهای گیلان و مازندران در سال ٩۵ بطور کامل پرداخت گردید ، با توجه به افزایش قابل توجه تولید برگ سبز چای در سال ٩۵ و همچنین افزایش ریالی پرداختی به چای کاران عزیز شاهد سال پر رونقی در صنعت چای بودیم . بر پایه عملکرد سازمان چای در سال ٩۵ مقدار ١٣٩،٢٢٧،٨۴٧ کیلوگرم چای به مبلغ ریالی ٢٣۴۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال ( معادل دویست و سی و چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان ) از چایکاران زحمت کش استانهای شمالی خریداری شد که با پرداخت سهم کارخانه های چایساز تمامی این مبلغ پرداخت گردید ، خرید این میزان چای از نظر وزنی ۶٠ درصد و از نظر ارزش ریالی ٧٣ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، برای اولین بار در سال ٩۵ در آمد چایکاران به رقمی معادل ٢٣۴ میلیارد تومان رسید ، که با این حجم تولید علاوه بر افزایش اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت به میزان تقریبی ۵۵ میلیون دلار وارادات این کالای استراتژیک به کشور کاهش پیدا کرد ، که بیانگر اثرآفرینی بسیار مثبت صنعت چای کشور در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در فرمان اقتصاد مقاومتی و سیاستهای إبلاغی دولت یازدهم در همین راستاست ، که نوید بخش روزهایی خوب در صنعت چای کشور می باشد . این مهم به همت چایکاران عزیز و زحمت کش ، کارخانه های چایساز ، حمایت ویژه دولت و نمایندگان مجلس ،از این صنعت مهم و تلاش شبانه روزی تمامی پرسنل سازمان چای کشور صورت پذیرفت .

هیچ نظری برای “ صد درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد. ” ارسال نشده است.

نظر بدهید