صد درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد.

30 , اسفند , 1395

تمامي مطالبات چاي كاران ده شهرستان استانهاي گيلان و مازندران در سال ٩٥ بطور كامل پرداخت گرديد ، با توجه به افزايش قابل توجه توليد برگ سبز چاي در سال ٩٥ و همچنين افزايش ريالي پرداختي به چاي كاران عزيز شاهد سال پر رونقي در صنعت چاي بوديم . بر پايه عملكرد سازمان چاي در سال ٩٥ مقدار ١٣٩،٢٢٧،٨٤٧ كيلوگرم چاي به مبلغ ريالي ٢٣٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال ( معادل دويست و سي و چهار ميليارد و چهارصد ميليون تومان ) از چايكاران زحمت كش استانهاي شمالي خريداري شد كه با پرداخت سهم كارخانه هاي چايساز تمامي اين مبلغ پرداخت گرديد ، خريد اين ميزان چاي از نظر وزني ٦٠ درصد و از نظر ارزش ريالي ٧٣ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، براي اولين بار در سال ٩٥ در آمد چايكاران به رقمي معادل ٢٣٤ ميليارد تومان رسيد ، كه با اين حجم توليد علاوه بر افزايش اشتغال مستقيم و غير مستقيم در اين صنعت به ميزان تقريبي ٥٥ ميليون دلار وارادات اين كالاي استراتژيك به كشور كاهش پيدا كرد ، كه بيانگر اثرآفريني بسيار مثبت صنعت چاي كشور در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در فرمان اقتصاد مقاومتي و سياستهاي إبلاغي دولت يازدهم در همين راستاست ، كه نويد بخش روزهايي خوب در صنعت چاي كشور مي باشد . اين مهم به همت چايكاران عزيز و زحمت كش ، كارخانه هاي چايساز ، حمايت ویژه دولت و نمايندگان مجلس ،از اين صنعت مهم و تلاش شبانه روزي تمامي پرسنل سازمان چاي كشور صورت پذيرفت .

هیچ نظری برای “ صد درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد. ” ارسال نشده است.

نظر بدهید