کلیه مطالبات چایکاران پرداخت شد

28 , اسفند , 1395

درسال جاری مقدار 139228 تن برگ سبز از چایکاران به ارزش ریالی 234 میلیارد تومان خریداری گردید.امروز مورخه 95/12/28 با واریز 13/5 میلیاردریال کلیه مطالبات چایکاران پرداخت گردید.شایان ذکراست باتوجه به تسهیلاتی که بابت بهزراعی وامورجاری باغات چای برای چایکاران درحال پرداخت می باشد،امیداست با ورود به باغات چای ضمن تولید بیشتر درامر کیفیت اقدامات بایسته ای به انجام رسانند.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ کلیه مطالبات چایکاران پرداخت شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید