واریز886 میلیون تومان ازمطالبات چایکاران

25 , اسفند , 1395

امروزچهار شنبه 95/12/25 با واریز 886 میلیون تومان از مطالبات چایکاران ، به حساب عابر بانک سپه آنها،جمع مطالبات پرداخت شده به 233 میلیاردو 136 میلیون تومان رسید .

هیچ نظری برای “ واریز886 میلیون تومان ازمطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید