برگزاری جلسه شورای اداری سازمان چای کشور

21 , اسفند , 1395
DSC06137

 روز چهارشنبه 95/12/18 جلسه ای در سالن کنفرانس سازمان چای کشور با حضور معاون بازاریابی و تنظیم بازار و معاون بهبود و تولیدات چای و روسای ادارات برگزارشد. در این جلسه هریک از روسای شهرستانها گزارشی از کارهای انجام گرفته و تسهیلات پرداختی در خصوص عملیات بهزراعی باغات چای و بهینه سازی، نوسازی و بهداشتی نمودن حوزه تحت پوشش ارائه نمودند و اعلام گردید کلیه ادارات چای آمادگی کامل جهت پرداخت تسهیلات بهزراعی باغات را داشته و متقاضیان می توانند بدین منظور به اداره حوزه مربوطه خود مراجعه نمایند. شایان ذکر است تاکنون در سال جاری میزان  13 میلیارد و 247  میلیون تومان تسهیلات به چایکاران و مبلغ 8 میلیارد و 178 میلیون  تومان وام به کارخانجات چایسازی پرداخت شد.

                                                            روابط عمومی سازمان چای کشور

DSC06137 DSC06135 DSC06136 DSC06139 DSC06141

هیچ نظری برای “ برگزاری جلسه شورای اداری سازمان چای کشور ” ارسال نشده است.

نظر بدهید