جوابیه:

16 , اسفند , 1395

در پاسخ به خبر منتشر شده از خبرگزاری ایلنا با کد خبری 462242 مورخ 95/12/4 به نقل از یک فعال صنعت چای و با عنوان((مدیریت دولتی صندوق توسعه صنعت چای عامل ناهنجاری است)) بدینوسیله به منظور روشنگری و تنویر افکار عمومی اعلام می دارد، همیشه برنامه های دولت برآن استوار بوده و می باشد که با حمایت از تولید بصورت مستقیم و یاغیر مستقیم علاوه بر حل مشکلات، رفاه و زمینه های افزایش درآمد تولیدکنندگان و بهبود زندگی مردم را فراهم آورده که نمونه ای از آنرا می توان تداوم حمایت از محصول چای عنوان نمود. دولت همانند سالهای قبل از کل بهاء برگ سبز چای تولید شده فقط بخشی از آنرا(در سال 95 مقدار 38درصد) قدرسهم کارخانجات چایسازی در نظر گرفته است و در راستای برنامه اقتصاد مقاومتی ضمن حمایت از تولیدکنندگان به منظور ارتقاء محصول چای تسهیلاتی را برای نوسازی(بهینه سازی انرژی، تجهیز ماشین آلات کشاورزی و بهداشتی نمودن کارخانجات چایسازی) بصورت پنج ساله با دوسال تنفس و سود 4 درصد  وبرای چایکاران به منظور جوانسازی باغات چای و بهبود مکانیزاسیون باغات چای که آنهم پنج سال با دوسال تنفس و بدون سود، از طریق صندوق توسعه و حمایت از صنعت چای کشور در ازای کار انجام گرفته در سالجاری پرداخت می نماید و هرگونه سود حاصل از تسهیلات مذکور به سهم سهامداران (چایکاران و کارخانجات چایسازی) برگشت می نماید. شایان ذکر است تا کنون تعداد 99  واحد  از کارخانجات به صندق معرفی شده که 37 واحد  از آنها به مبلغ 3.5 میلیارد تومان از تسهیلات بهره مند گردیده اند.

 روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ جوابیه: ” ارسال نشده است.

نظر بدهید