99.5درصد از مطالبات چایکاران رودسر پرداخت شده است

11 , اسفند , 1395

در پاسخ به خبر منتشر شده از سایت صبح رانکوه با کد خبری 51601مورخ 95/12/9 به نقل ازآقای شهرام کشاورز فعال مطبوعات و چایکار منطقه چابکسر، جهت تنویر افکار عمومی ضمن اینکه نامبرده مستنداتی مبنی بر چایکاربودن ندارد، بدینوسیله اعلام می گردد تاکنون کل چایکاران حوزه تحت پوشش شهرستان رودسر 99/5درصد از مطالبات بهای برگ سبز چای خود یعنی451111836627 ریال از453081347163 ریال را در یافت نموده اند. همچنین سازمان چای با پرداخت 62درصد کل قدر سهم دولت در مجموع 96 درصد از کل مطالبات چایکاران به مبلغ 2249282730420 ریال را پرداخت کرده است و با وصول مانده بدهی کارخانجات چایسازی مبلغ باقی مانده آنرا نیز در آینده ای نزدیک پرداخت خواهد نمود.

                                                                       روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ 99.5درصد از مطالبات چایکاران رودسر پرداخت شده است ” ارسال نشده است.

نظر بدهید