بازدید سرزده رئیس سازمان چای کشور از ادارات چای شهرستانهای لنگرود،رودسر و املش

27 , بهمن , 1395
425316414_69357

 

 روز چهارشنبه 95/11/27 رئیس سازمان چای کشوراز ادارات چای شهرستانهای لنگرود، رودسر و املش بازدید کردند. ایشان ضمن بررسی روند پرداخت تسهیلات بهزراعی و وام تغذیه از سوی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور،
درباره  نحوه خدمات رسانی بهتر به کشاورزان چایکار ارا ئه طریق و با تعدادی از چایکاران صحبت نمودند.

  روابط عمومی سازمان چای کشور

425209466_73392

Untitled

Untitled

هیچ نظری برای “ بازدید سرزده رئیس سازمان چای کشور از ادارات چای شهرستانهای لنگرود،رودسر و املش ” ارسال نشده است.

نظر بدهید