واریز بخشی از مطالبات چایکاران

27 , بهمن , 1395
Untitled

 امروز چهارشنبه 95/11/27 باواریز 400 میلیون تومان از مطالبات چایکاران به حساب عابر بانک سپه  آنها، جمع مبلغ پرداخت شده به 221 میلیارد و 400 میلیون تومان رسید.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ واریز بخشی از مطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید