واریز 6میلیاردو 750میلیون تومان از مطالبات چایکاران

21 , بهمن , 1395
Untitled

امروز پنج شنبه 95/11/21 باواریز 6 میلیاردو  750 میلیون تومان از مطالبات چایکاران به حساب عابر بانک سپه  آنها، جمع مبلغ پرداخت شده به  حدود 221 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب تاکنون حدود 95 درصد  از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

روابط عمومی سازمان چای کشور

 

 

هیچ نظری برای “ واریز 6میلیاردو 750میلیون تومان از مطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید