رئیس سازمان چای کشور: مهندس حبیب جهانساز

2 , شهریور , 1395
جهانساز

 

نام و نام خانوادگی: حبیب جهانساز

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

سمت: رئیس سازمان چای کشور

 

آدرس پست الکترونیک برای ارتباط مستقیم با رئیس سازمان:
irantea57@gmail.com

 

 

هیچ نظری برای “ رئیس سازمان چای کشور: مهندس حبیب جهانساز ” ارسال نشده است.

نظر بدهید