با ابلاغ مصوبه دولت؛سامانه جامع داده های کشاورزی طراحی و راه اندازی می شود

29 , شهریور , 1394
کشاورزی
با ابلاغ مصوبه دولت وزارت جهادکشاورزی مکلف شد با نظارت مرکز آمار ایران نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه جامع دادههای کشاورزی اقدام نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه 8/6/1394 به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (48) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد:
1- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با نظارت مرکز آمار ایران نسبت به طراحی و راهاندازی سامانه جامع داده های کشاورزی اقدام نماید.
2- مرکز آمار ایران موظف است کلیه داده های حاصل از سرشماری عمومی دورهای کشاورزی و سایر سرشماریهای موضوعی از قبیل سرشماری دامداریهای صنعتی و نیمه صنعتی را جهت استفاده به عنوان اطلاعات پایه در سامانه طراحیشده، در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
تبصره- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به درخواست وزارت جهاد کشاورزی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به ارایه دادههای مرتبط با حوزه کشاورزی اقدام نمایند.
3- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و در سقف اعتبارات بخش کشاورزی نسبت به پیشبینی اعتبار مورد نیاز جهت ایجاد و نگهداری سامانه جامع داده‌های کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 11/6/1394 برای اجرا ابلاغ کرده است.

هیچ نظری برای “ با ابلاغ مصوبه دولت؛سامانه جامع داده های کشاورزی طراحی و راه اندازی می شود ” ارسال نشده است.

نظر بدهید