نشست بررسی انتقال دین کارخانجات با بانک ملی برگزار شد

۲۰ , تیر , ۱۳۹۴

جلسه بررسی انتقال دین کارخانجات با بانک ملی با حضور رئیس سازمان چای کشور ، مدیرکل اقتصادی استانداری ، مسئولین اجرایی ،نما یندگان تشکلهای کارخانجات ومدیران ستادی این سازمان بر گزار شد.

رئیس سازمان چای کشور در این جلسه با استنادبه فرمایشات رهبر معظم انقلاب انجام هر حرکت در جهت تقویت اقتصاد کشوررا جهاددرراه خدادانستند . درادامه جلسه وضعیت دیون کارخانجات چایسازی در دوره طرح اصلاح ساختار چای در سالهای 79 لغایت 82 وموارد مرتبط با آن با بیان نظرات سازمانها وتشکلها ی مربوطه مورد بحث وبررسی قرار گرفت. درپایان این نشست مصوباتی در شش بندبه تصویب حاضرین رسیدومقررشدهریک ازدستگاههای متولی نسبت ارئه گزارش در جلسه آتی اقدام نمایند.
??????????????????????????????????????????????????????????????

هیچ نظری برای “ نشست بررسی انتقال دین کارخانجات با بانک ملی برگزار شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید