رئیس سازمان چای کشورخبرداد: آغاز پرداخت مبلغ 30 میلیاردتومانی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای

۴ , تیر , ۱۳۹۴

رئیس سازمان چای کشور ازآغاز پرداخت مبلغ 30 میلیاردتومانی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای  به  حساب کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران خبرداد.
دکتر محمد ولی روزبهان افزود: دراین مرحله با احتساب مبالغ پرداختی قبلی جمعاحدود70 درصدازبهای خرید تضمینی برگ سبز چای چین بهاره به حساب چایکاران پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان چای کشورهمچنین از خرید مقدار 43554334کیلوگرم برگ سبز چای در جه یک ودو از کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران بصورت تضمینی خبرداد .
دکتر روزبهان افزود: این میزان برگ سبز خریداری شده 27813تن(86/63 ) در جه یک و15742 تن (14/36 )در جه دو می باشدوارزش ریالی برگ سبز خریداری شده 796 میلیاردو790میلیون و214هزارو300 ریال است .
وی خاطرنشان کرد:از این مقدار برگ سبز خریداری شده بیش از 9800 هزارتن چای خشک تولیدشده است.
رئیس سازمان چای کشور تاکیدکرد:تعداد 165واحدچایسازی در استانهای شمالی وجوددارد که هم اکنون بیش از150واحد چایسازی با سازمان چای عقد قراردادکرده و مشغول خریدتضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار هستند.

 

هیچ نظری برای “ رئیس سازمان چای کشورخبرداد: آغاز پرداخت مبلغ 30 میلیاردتومانی بهای خرید تضمینی برگ سبز چای ” ارسال نشده است.

نظر بدهید