مهندس گودرزخردادپورمعاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشورمنصوب شد

۲۴ , آبان , ۱۳۹۳

طی حکمی از سوی رئیس سازمان چای کشور، مهندس گودرزخردادپوربعنوان معاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشورمنصوب شد.
متن حکم انتصاب وی به شرح ذیل است:
جناب آقای مهندس گودرز خردادپور
باسلام
احتراما،باتوجه به تعهد،تخصص وتجارب ارزشمندتان به موجب این ابلاغ به سمت معاون بازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشورمنصوب می شوید.اهم وظایف جنابعالی ،مدیریت،نظارت،ایجاد هماهنگی وهدایت وظایف در حوزه عمل آن معاونت می باشد.انشاءالله با استعانت از خداوند متعال وبا بهره گیری از همه امکانات موجود،هماهنگی وهمدلی سایر همکاران ،درانجام امور محوله موفق ومویدباشید.
محمدولی روزبهان
رئیس سازمان چای کشور

حکم

هیچ نظری برای “ مهندس گودرزخردادپورمعاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشورمنصوب شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید