بازدید سرپرست سازمان چای کشور ازکارخانه چایسازی نوین

۲۷ , اردیبهشت , ۱۳۸۹

سرپرست سازمان چای کشور از نحوه خرید برگ سبزچای درکارخانه نوین لاهیجان که از سوی یک سرمایه گذار تانزانیایی راه اندازی شده است بازدیدکرد.
سرپرست سازمان چای کشور در این بازدید از نحوه خریدبرگ سبز چای وهمچنین عمل آوری چای خشک   در این واحد تولیدی بازدیدکرد.

 علی محرر خواستار خرید بموقع برگ سبز چای کشاورزان این منطقه  از سوی  این کارخانه چایسازی گردید.