انجمن صنفی کارخانجات چایسازی غرب مازندران اعلام موجودیت کرد

۲۸ , اردیبهشت , ۱۳۹۱

معاون برنایه ریزی استانداری مازندران  درمراسم آغاز به فعالیت انجمن صنفی کارخانجات چایسازی غرب مازندران در تنکابن گفت:مشکلات ریشه ای وساختاری چای زیاد است وما باید این مشکلات رابه  سه دسته کوتاه مدت،میان مدت وبلندمدت  تقسیم کنیم ودر فرایند ،هم مشکلات چایکاران وهم کارخانه داران را حل کنیم .
مهندس فرزانه افزود:درغرب مازندران محوریت با صنعت چای است وسیاست دولت دکتر احمدی نژادبراین بود که سازمان چای را احیاءکند .

وی گفت:با تشکیل این تشکل تاحدودی کارخانجات متولی پیدا کردند واز این بعد خواسته ها مطرح گردد وما نیز پیگیری خواهیم کرد ونبود یک تشکل منسجم برای چایکاران نیز از جمله ضعف هاست که باید سازمان تعاون روستایی اقدام به تشکیل شرکت تعاونی چایکاران در دو شهرستان رامسر وتنکابن نماید.
رئیس سازمان چای کشورنیز در این نشست  ضمن استقبال از تشکیل این تشکل  گفت:بنده آمادگی دارم تا ماهی یکبار در جلسات این تشکل در مازندران حضوریابم.
علی محررگفت:در سالهای گذشته وحتی زمانی که تعاون روستایی هم وارد عرصه شده بود فقط چای تولید می شد ودر انبارها دپو می شد  ولی دو سال قبل ما یک کیلو چای نخریدیم وچای های تولیدی بیشتر وارد بازار شده است.
وی گفت:حدودیک میلیون نفرمستقیم وغیر مستقیم با چای ارتباط دارند  وچه کاری بهتر از این که  بدون وام وحفظ وضعیت موجود اشتغالزایی کنیم.
وی گفت:علی رغم مصوبه دولت اما وزارت بازرگانی وقت  چای را در سبد کالانبرد وهیچ تفاوتی بین گیلان ومازندران نیست  وهر بخشنامه ای به گیلان می آید برای ماندران هم همان بخشنامه می آید اما کارها نیازمند پیگیری دستگاههای اجرایی را دارد.

هیچ نظری برای “ انجمن صنفی کارخانجات چایسازی غرب مازندران اعلام موجودیت کرد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید