بازدید رییس سازمان چای کشور ازهفدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی چای

۷ , آذر , ۱۳۹۸

رییس سازمان چای کشور ازهفدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی چای در محل هتل استقلال تهران بازدیدکرد.

حبیب جهانساز دردومین روز برپایی این نمایشگاه بهمراه جمعی ازمدیران وزارت جهادکشاورزی،معاونت غذا وداروی وزارت بهداشت ودرمان، وزارت صنعت ومعدن وتجارت وسازمان حمایت از تولیدکنندگان ومصرف کنندگان حاضرشد وضمن بازدید غرفه های داخلی وخارجی با تجاروبازرگان دیدار چهره به چهره داشته وازنزدیک به پیشنهادات  وبررسی مشکلات وخواسته های  آنها پرداخت.
رییس سازمان چای کشور همچنین درنشست تخصصی تجاروبازرگانان چای با مدیران دولتی در سالن اجتماعات دریای نور هتل استقلال تهران حضوریافت و به پرسش های حاضران پاسخ گفت.

هیچ نظری برای “ بازدید رییس سازمان چای کشور ازهفدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی چای ” ارسال نشده است.

نظر بدهید