مراسم معارفه قائم مقام جدید صندوق چای کشور

۲۹ , مهر , ۱۳۹۸

طی مراسمی با حضور کلیه اعضاء محترم هیئت مدیره صندوق چای در محل دفتر ریاست محترم سازمان چای کشور آقای جمشید یوسفی بعنوان قائم مقام وجانشین مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشور معرفی شد.

نظر به سوابق اجرایی و تحصیلی و کارهای ارزشمند و موثری که جناب آقای مهندس جمشید یوسفی در ایام خدمت به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و نیز مدیر امور اداری معمول داشته اند، توسط مدیرعامل محترم به عنوان جانشین و قائم مقام ایشان منصوب گردیدند.

 

 

 

 

 

 

 

هیچ نظری برای “ مراسم معارفه قائم مقام جدید صندوق چای کشور ” ارسال نشده است.

نظر بدهید