رییس سازمان چای کشورخبرداد:پرداخت  32میلیاردتومان دیگر ازمطالبات چایکاران

۲۳ , تیر , ۱۳۹۸

رییس سازمان چای کشور ازپرداخت 32 میلیاردتومان دیگر ازمطالبات کشاورزان چایکار ازسهم دولت خبرداد.
حبیب جهانساز افزود:با پرداخت 32 میلیارد تومان ، کل مبلغ پرداختی سهم دولت بمیزان  70 میلیارد تومان می باشد که مجموعا 78 درصد سهم دولت پرداخت گردیده است.
وی گفت:تاکنون 168 میلیاردتومان از مطالبات چایکاران پرداخت گردیده و در مجموع 84 درصد مطالبات کشاورزان چایکار به حساب آنها پرداخت شده است.

هیچ نظری برای “ رییس سازمان چای کشورخبرداد:پرداخت  32میلیاردتومان دیگر ازمطالبات چایکاران ” ارسال نشده است.

نظر بدهید