تاکنون 57689 تن برگ سبز چای بصورت تضمینی  از چایکاران استانهای شمالی خریداری شد

۳ , تیر , ۱۳۹۸

ازآغازفصل برداشت چای تا به امروز مقدار 57689 تن برگ سبز چای  به ارزش بالغ بر194 میلیاردو 190میلیون تومان بصورت تضمینی  از چایکاران استانهای گیلان ومازندران خریداری شده است که نسبت به سال گذشته  میزان 5درصد افزایش خرید برگ سبز چای داشته ایم.

از این میزان برگ سبزچای  خریداری شده مقدار 48052 تن در جه یک معادل 83.3درصد و9637 تن درجه دو معادل 16.7درصد می باشد که مقدار12980 تن چای خشک استحصال  گردیده است.
گفتنی است تا به امروز مبلغ 110 میلیارد و301 میلیون تومان  از بهای برگ سبز چای خریداری شده به حساب عابر بانک سپه چایکاران استانهای گیلان ومازندران واریز شده است .

لازم به ذکر است تعداد158 کارخانه چایسازی در سطح استانهای گیلان ومازندران  مشغول خرید تضمینی برگ سبز چای از چایکاران می باشند.

روابط عمومی سازمان چای کشور

هیچ نظری برای “ تاکنون 57689 تن برگ سبز چای بصورت تضمینی  از چایکاران استانهای شمالی خریداری شد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید