رئیس سازمان چای کشور:تشخیص خریدبرگ سبز چای درجه یک ودو فقط بعهده ناظران خرید می باشد

۲۵ , خرداد , ۱۳۹۸

رئیس سازمان چای کشورگفت:تشخیص خرید برگ سبز چای درجه یک ودو فقط بعهده ناظران خریدمستقر در کارخانجات چایسازی می باشد.
حبیب جهانساز در گردهمایی روسای ادارات ،کارشناسان ،مدیران ستادی و ناظران خریدومالی  بمناسبت هفته جهاد کشاورزی  افزود:ناظران خرید نمایندگان تام الاختیار سازمان چای هستند وبراساس دستورالعمل های فنی وعلمی آنچه در زنبیل کشاورزان تشخیص واقعی می دهند وبراساس آن خرید برگ سبز درجه یک ودو را خریداری می کنند وتمام تلاش ما این است برگ سبز خریداری شده بصورت واقعی باشد تا هیچ گونه حقی از چایکار و دولت تضیع نگردد.
رئیس سازمان چای کشورخاطرنشان کرد: امسال کمیته نظارت خرید برگ سبز چای برعهده مدیران اداره چای شهرستان است و بر این اساس روسای ادارات باید پاسخگوی عملکرد شهرستان باشد.
وی همچنین بر استفاده کارت شناسایی متحدالاشکل توسط ناظران خرید، ورود وخروج بموقع ناظران در کارخانجات، رعایت خصوصیات ظاهری ورعایت شئونات اداری ،دقت لازم هنگام خرید وکنترل دفترچه های چایکاری توسط ناظران خرید تاکید کرد .
رییس سازمان چای کشور از راه اندازی سامانه اعلام شکایات وپیشنهادات توسط سازمان چای کشور در آینده نزدیک خبرداد تا کشاورزان وتولیدکنندگان چای ایده ها، نظرات، پیشنهادات و انتقادات وشکایات خودرا از طریق این سامانه برای سازمان چای کشور ارسال دارند.
وی همچنین از ناظران خریدومالی سازمان چای خواست نسبت به تشکیل شرکت ها  جهت اجرای طرحهای مکانیزاسیون ،اجرای طرح آبیاری تحت فشار وروش های نوین آبیاری ،بهزراعی وبهسازی باغات چای  پیشقدم باشند که در راستای حمایت از بخش خصوصی سازمان چای وصندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در این خصوص با شما همکاری خواهد کرد.

هیچ نظری برای “ رئیس سازمان چای کشور:تشخیص خریدبرگ سبز چای درجه یک ودو فقط بعهده ناظران خرید می باشد ” ارسال نشده است.

نظر بدهید