جدیدترین اخبار سازمان
سایر اخبار کشاورزی

صد درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد.

P1000127

تمامي مطالبات چاي كاران ده شهرستان استانهاي گيلان و مازندران در سال ٩٥ بطور كامل پرداخت گرديد

20 , مارس , 2017 | ادامه خبر

بازدیدمعاونان سازمان چای کشوراز نمایشگاه چای درتهران

ن4

درنخستین روزبرگزاری نمایشگاه چای درهتل پارسیان استقلال تهران ،مهندس خردادپورمعاون بازاریابی وتنطیم بازار،مهندس ارشدی معاون بهبودوتولیدات چای وهمچنین باقرنژاد مدیرحراست سازمان چای کشورازاین نمایشگاه بازدیدکردند.

18 , نوامبر , 2014 | ادامه خبر

مهندس گودرزخردادپورمعاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشورمنصوب شد

ف3

طی حکمی از سوی رئیس سازمان چای کشور، مهندس گودرزخردادپوربعنوان معاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشورمنصوب شد.

15 , نوامبر , 2014 | ادامه خبر

معاون جدیدبازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشورمعرفی شد

ف1

مراسم تودیع ومعارفه معاونان قدیم وجدید بازاریابی وتنظیم بازارسازمان چای کشوربا حضوررئیس سازمان،معاونان ومدیران ستادی وهمچنین روسای ادارات شهرستانها درسالن اجتماعات سازمان چای کشوربرگزارشد.

15 , نوامبر , 2014 | ادامه خبر

معاون بازرگانی سازمان چای کشور :چای ایرانی به دلیل عدم استفاده از هرگونه مصرف سم از جایگاه ویژه‌ای در امر سلامت و امنیت غذایی برخوردار است

ج+فرد

معاون بازرگانی سازمان چای کشور گفت:باید شرایط و بسترهایی فراهم شود  تا فرهنگ سازی مناسب انجام گیرد تا مردم از مصرف چای با اسانس شیمیایی خودداری کنند و در صورت مصرف چای  خارجی از  چای بدون اسانس شیمیایی استفاده نمایند.

30 , نوامبر , 2013 | ادامه خبر