جدیدترین اخبار سازمان
سایر اخبار کشاورزی

کلیه مطالبات چایکاران پرداخت شد

درسال جاری مقدار 139228 تن برگ سبز از چایکاران به ارزش ریالی 234 میلیارد تومان خریداری گردید.امروز مورخه 95/12/28 با واریز 13/5 میلیاردریال کلیه مطالبات چایکاران پرداخت گردید.شایان ذکراست باتوجه به تسهیلاتی که بابت بهزراعی وامورجاری باغات چای برای چایکاران درحال پرداخت می باشد،امیداست با ورود به باغات چای ضمن تولید بیشتر درامر کیفیت اقدامات […]

28 , اسفند , 1395 | ادامه خبر

انتخاب نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای رشت،فومن،شفت،تنکابن،رامسر،رودسرواملش درهیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور

املش4

نمایندگان  کشاورزان چایکار شهرستانهای رشت،فومن،شفت،تنکابن،رامسر،رودسرواملش با حضور رئیس سازمان چای کشورومدیران صندوق حمایت از توسعه کشاورزی کشوربعنوان هیات اجرایی موسس درصندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند.

11 , اسفند , 1393 | ادامه خبر

رئیس سازمان چای کشورهمراه فرمانداروسایرمسئولان فومن، با چایکارنمونه کشوری دیدارکردند

ی1

رئیس سازمان چای کشوربا همراهی فرماندار ومدیران ادارات چای وجهادکشاورزی شهرستان فومن ضمن بازدید ازباغات چای آقای یاسینی چایکار نمونه کشوری مسایل ومشکلات نامبرده را مورد بررسی قرار دادند.

17 , دی , 1393 | ادامه خبر

در چین دوم سالجاری چایكاران؛ سه هزار و 200 تن برگ سبز چای در فومن خریداری شد

رییس اداره چای فومن گفت: از ابتدای برداشت چین دوم در سال جاری، تاكنون سه هزار و 200 تن محصول برگ سبز چای از چایكاران این شهرستان خریداری شده است.

17 , تیر , 1391 | ادامه خبر

چایكاران فومنی دو هزار و 400 تن برگ سبز چای برداشت كردند

 رییس اداره چای فومن گفت: چایكاران این شهرستان در چین بهاره امسال (چین اول) دو هزار و 400 تن محصول برگ سبز چای برداشت كردند.

13 , خرداد , 1391 | ادامه خبر